تاثیر مواد مخدر بر ذهن

اعتیاد چیست؟

اکثر افراد چگونگی اعتیاد پیدا کردن افراد معتاد به مواد مخدر را درک نمی کنند. اغلب به اشتباه فکر می کنند که افراد معتاد فاقد اصول اخلاقی و اراده هستند و با انتخاب مواد مخدر ساده ترین راه زندگی را انتخاب می کنند. در حقیقت اعتیاد به مواد مخدر نوعی بیماری پیچیده محسوب می شود …

اعتیاد چیست؟ ادامه »

روان پریشی ناشی از مواد مخدر

در اوایل قرن 20، مواد مخدر برای درمان انواع بیماری های روحی و روانی استفاده می شدند. نویسندگان معروف، پزشکان و چهره های سرشناس از این مواد استفاده می کردند تا درک خود را از جهان بالا برند. تحقیقات بیشتر نشان داد که بسیاری از این موادی که زمانی مورد استفاده قرار می گرفته اند، …

روان پریشی ناشی از مواد مخدر ادامه »