اثرات بد نوشیدنی های الکلی بر خواب

نوشیدن کمی مشروب قبل از خواب ممکن است به شما کمک کند خیلی سریع تر بخوابید، اما تحقیقات جدید نشان داده اند که در عین حال این نوشیدنی ها باعث به هم خوردن خواب شما و همچنین بیشتر شدن خر خر در نیمه شب می شود. محققان خواب 20 مورد بررسی انجام شده در مورد …

اثرات بد نوشیدنی های الکلی بر خواب ادامه »