تاثیر ماری جوانا بر مغز

تاثیر ماری جوانا بر مغز

ماری جوانا به عنوان یک داروی بی ضرر شناخته شده است، اما محققان در مورد تاثیرات این دارو بر روی مغز تحقیقاتی انجام داده اند. برخی تاثیرات مربوط به ماری جوانا بر روی مغز عبارتند از: افزایش خطر ابتلا به جنون، تغییر در سیستم پاداش مغز و سیگنال های عصبی در هم. دکتر اسکات کراکوور …

تاثیر ماری جوانا بر مغز ادامه »

ارتباط بین مصرف ماری جوانا و بروز رفتارهای خشونت آمیز

تحقیقات انجام شده نشان داده اند که مصرف زیاد حشیش باعث بروز رفتار خشونت آمیز می شود، چرا که حشیش باعث تغییر در عملکرد مغز می شود. محققان در مورد ارتباط احتمالی بین استفاده از ماری جوانا و جرم و جنایت و رفتارهای خشونت آمیز هم بررسی های گسترده ای انجام داده اند. در مقابل …

ارتباط بین مصرف ماری جوانا و بروز رفتارهای خشونت آمیز ادامه »