دوستی با عشق قبلی تان در فیسبوک چه تاثیری بر روی شما خواهد گذاشت؟

احتمالا یکی از دلایل استفاده افراد از فیسبوک کنترل فعالیت های دیگران باشد. به علاوه تحقیقات نشان می دهند که یک سوم افرادی که از فیسبوک استفاده می کنند، فعالیت های دوستان قبلی خود را کنترل می کنند. حال سوال این است که مشکل ناشی از اینگونه رفتارها چیست؟ آیا مزاحمتی برای دوستان قبلی ایجاد …

دوستی با عشق قبلی تان در فیسبوک چه تاثیری بر روی شما خواهد گذاشت؟ ادامه »