پارگی صلیب قدامی و تاثیر فیزیوتراپی

پارگی رباط صلیبی قدامی یا ACL چیست؟ ACL یکی از بافت های (رباط ) مهمی است که استخوان ران (فمور) را به استخوان ساق پا (درشت نی) در مفصل زانو متصل می کند. عوامل زیر ممکن است باعث پارگی این بافت شوند: پیچ خوردن زانو زمانی که پای خود را روی زمین قرار داده اید …

پارگی صلیب قدامی و تاثیر فیزیوتراپی ادامه »