اضطراب و احساس بی قراری و ناخوشی

همه ی افراد- حتی کسانی که از بیماری های روحی و روانی و آسیب های جسمی رنج نمی برند، گاهی اوقات دچار کسالت می شوند، گویی که حقیقتا بیمار هستند و مشکلی در وضعیت سلامت آنها ایجاد شده است، اما تشخیص اینکه اشکال قضیه در کجاست، کاری غیر ممکن به نظر می رسد. افراد مبتلا …

اضطراب و احساس بی قراری و ناخوشی ادامه »