پاسخ مغز به شایعات چگونه است؟

روزنامه ها برای بررسی این مسئله مطالب زیادی نوشته اند. هوای اطراف اتاق کار شما یا حتی کافه ای که نشسته اید، با شایعات سنگین می شود. وقتی بهترین دوستان خود را ملاقات می کنید، با صدای آرام در مورد برخی موارد صحبت می کنند. شایعات بخش جدایی ناپذیر از روابط ما محسوب می شوند. …

پاسخ مغز به شایعات چگونه است؟ ادامه »