آیا با غر زدن مشکلات حل می شود؟

  دکتر مصطفی امیری، متخصص مغز و اعصاب، در رابطه با غر زدن و تاثیرات سوء آن بر روی زندگی و روابط ما با شما صحبت می کنند، توصیه می کنیم به صحبت های ایشان گوش دهید و با دیگران نیز به اشتراک بگذارید:       اصطلاح همسر غرغرو یکی از رایج ترین کلیشه …

آیا با غر زدن مشکلات حل می شود؟ ادامه »