تاثیر زیبایی و جذابیت زنان در موفقیت های اجتماعی آنها

خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد همه ما علاقمند هستیم به زن زیبا نگاه کنیم ،راجع به زیبایی وی صحبت کنیم وگاهی در خیابان علاقمند هستیم تا بر صورت وی خیره شویم و مردانی که جلب نگاه او میشوند. در نگاه اول و آشنایی اولیه ما به ظاهر فرد نگاه کنیم و پس از …

تاثیر زیبایی و جذابیت زنان در موفقیت های اجتماعی آنها ادامه »