تماشای مغز در زمان یادگیری زبان دوم

یادگیری یک زبان جدید کار سختی است که گاهی به گفتاردرمانی درکرج نیاز است . این کار نیازمند مهارت حفظ لغات جدید، یادگیری چگونگی کنار هم قرار دادن لغات به روش صحیح و ترکیب آنها با دانش زبانی موجود می باشد. در یک تحقیق جدید این مهارت ها از طریق تصویربرداری مغز مشاهده شدند. دستاورد …

تماشای مغز در زمان یادگیری زبان دوم ادامه »