ارتباط بین رژیم غذایی و خواب

یک رژیم غذایی پر چرب، دارای قند و با فیبر پایین بر روی کیفیت خواب تاثیر می گذارد. طی تحقیقات جدید این نوع رژیم غذایی باعث بدخوابی می شود. متخصصان می دانند که نداشتن خواب کافی انتخاب های غذایی و چگونگی غذا خوردن را تحت تاثیر قرار می دهد. خواب کافی به شما کمک می …

ارتباط بین رژیم غذایی و خواب ادامه »