تاثیر بهوشیاری (ذهن آگاهی – Mindfulness) بر روی دردهای مزمن

برآورد شده که از هر 20 نفر، 15 نفر دردهای مزمن را تجربه می کنند. درد مزمن دردی است که بیشتر از شش ماه طول می کشد و می تواند بر روی زندگی فرد نیز تاثیر بگذارد. یکی متداول ترین علل دردها آرتروز می باشد که دیسک وخیم، آسیب های تروماتیک، روماتیسم و میگرن نیز …

تاثیر بهوشیاری (ذهن آگاهی – Mindfulness) بر روی دردهای مزمن ادامه »