دوستان خوب باعث طول عمر شما می شوند!

دوست خوب علاوه بر اینکه روزهای شما را زیبا می کند، بلکه باعث طول عمرتان نیز می شود. تحقیقاتی در این زمینه انجام شد و در این تحقیق زندگی 1500 نفر طی 10 سال مورد بررسی قرار گرفت. محققان دریافتند افرادی که دوستان بیشتری دارند، حدود 20 درصد بیشتر از دیگران عمر می کنند. علت …

دوستان خوب باعث طول عمر شما می شوند! ادامه »