انچه که باید درباره کودکان بدانید

ایا شما اطلاعات کافی در خصوص کودکان خود دارید ؟ایا میتوانید معنای حرکات و و رفتار او را متوجه شوید ؟ در این پست ما به مواردی میپردازیم که میتواند اگاهی شما در خصوص کودکان را بیشتر نماید . نوزادان پس از تولد نیاز به مراقبت دارند  گاهی نوزادان انسانها با دیگر موجودات مقایسه میشوند …

انچه که باید درباره کودکان بدانید ادامه »