نقش داروهای محرک در بیماران مبتلا به بیماری اختلال کم توجهی/ بیش فعالی (ADHD)

دارو های محرک موجب سوء مصرف دارو یا دیگر رفتارهای اعتیادآور در بیماران مبتلا به بیماری اختلال کم توجهی/ بیش فعالی  (ADHD) نمی شوند. همواره این نکته مورد بحث بوده است که بروز رفتارهایی که نشان دهنده اعتیاد و خوگیری فرد به دارو یا هر چیز دیگری است، در افراد مبتلا به بیماری اختلال کم …

نقش داروهای محرک در بیماران مبتلا به بیماری اختلال کم توجهی/ بیش فعالی (ADHD) ادامه »