علت خرخر کردن

علت خرخر کردن در خواب چیست؟

علت خرخر کردن این است که در زمان نفس کشیدن و عبور هوا از گلو، بافت های شل در این قسمت می لرزند. افراد بسیاری هر از گاهی خرخر می کنند. عواملی مانند وزن، سلامت جسمی و شکل دهان بر روی میزان خرخر کردن افراد تاثیر می گذارند. چطور بدانم خرخر می کنم؟ اگر صدای …

علت خرخر کردن در خواب چیست؟ ادامه »