تاثیر خروپف بر خواب و روابط

تاثیر خروپف بر خواب و روابط خروپف تعریفی بسیار ساده ایی دارد: در هنگام خواب، عضلات زبان و گلو شل شده و راه هوایی را تنگ می کنند و ارتعاش هوا در این راه تنگ شده صداهای خرخر مانند و ناهنجار ایجاد می کند. خروپف یکی از “بزرگترین عوامل جدایی ساز” در روابط است، ریرا باعث …

تاثیر خروپف بر خواب و روابط ادامه »