درمان اوتیسم به کمک حیوانات خانگی!!

تحقیقات جدید انجام شده نشان می دهند که تعامل داشتن با یک حیوان خانگی مزیت های زیادی برای کودکان مبتلا به اوتیسم دارد. با این حال نویسنده تاکید می کند که لازم است حساسیت های هر کودک و خانواده وی مورد توجه قرار گیرند. این تحقیق در مورد ارتباط کودکان مبتلا به اوتیسم با سگ …

درمان اوتیسم به کمک حیوانات خانگی!! ادامه »