چگونه تحریکات حسی به بهبود رشد مغزی کودک کمک میکنند ؟

اندازه مغز یک کودک در هنگام تولد یک چهارم یک بزرگسال است و تا سن 3 سالگی اندازه مغز وی 80 درصد یک بزرگسال خواهد شد و مغز کودکتان میتواند با سرعت بسیار بالایی رشد کند . شما میتوانید با نحوه کارکرد مغزکودکتان و میزان تاثیر تحریکات حسی در بهبود رشد مغزی وی اشنا شوید …

چگونه تحریکات حسی به بهبود رشد مغزی کودک کمک میکنند ؟ ادامه »