تاثیر تبلیغات غذا بر روی کودکان

اکثر والدین گاهی برای غذا دادن به کودکان خود دچار مشکل می شوند. یکی از بررسی ها در این زمینه نشان داده است که تبلیغات تلویزیون بر روی عادت های خوردن کودکان پیش از دبستان تاثیر می گذارد. محققان تعداد 60 کودک 2 تا 5 سال را از نیوهمشایر و ورمونت مورد بررسی قرار دادند. …

تاثیر تبلیغات غذا بر روی کودکان ادامه »