آیا می دانسته اید بزرگسالان هم به بیش فعالی یا ADHD مبتلا می شوند؟

اختلال بیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) منحصر به کودکان نیست؛ حدود 30 تا 70 درصد کودکان مبتلا به این […]

آیا می دانسته اید بزرگسالان هم به بیش فعالی یا ADHD مبتلا می شوند؟ بیشتر بخوانید »