امگا 3و کاهش خشونت و انزواطلبی در کودکان

بر طبق تحقیقات جدید ,امگا 3 و یا اسید چربی که در روغن ماهی یافت میشود ,میتواند تاثیرات بلند مدتی بر پیشرفت نورون های مغزی کودکان داشته باشد که در نهایت به کاهش انزواطلبی و رفتار های خشونت امیز در کودکان می انجامد . محققان پیشرفت کودکانی را که در برنامه های غنی غذایی شرکت …

امگا 3و کاهش خشونت و انزواطلبی در کودکان ادامه »