امگا 3و کاهش خشونت و انزواطلبی در کودکان

بر طبق تحقیقات جدید ,امگا 3 و یا اسید چربی که در روغن ماهی یافت میشود ,میتواند تاثیرات بلند مدتی […]

امگا 3و کاهش خشونت و انزواطلبی در کودکان بیشتر بخوانید »