ارتباط بین دردهای مزمن و افسردگی

درد مزمن و افسردگی: مدیریت درد در زمان افسردگی زندگی با درد مزمن بسیار طاقت فرساست. اما اضافه شدن افسردگی تحمل درد را سخت تر می کند – مشکلی که بسیاری از افراد مبتلا به دردهای مزمن به آن دچار می شوند. افسردگی می تواند درد را شدید کرده و مقابله با آن را سخت …

ارتباط بین دردهای مزمن و افسردگی ادامه »