چگونه استرس بر سلامت دهان و دندان شما اثر می گذارد؟

استرس بیش از حد ممکن است برسلامت دهان، دندان و لثه  تاثیر داشته باشد. عواقب بالقوه ی استرس و اضطراب که می تواند بر سلامت دهان و دندان تاثیر گذارد شامل: زخم های دهان ، از جمله زخم های شانکر و زخم های سرد فشار دادن دندانها بر یکدیگر (دندان قروچه) بهداشت ضعیف دهان و …

چگونه استرس بر سلامت دهان و دندان شما اثر می گذارد؟ ادامه »