تمرینات بازیابی برای مقابله با استرس

بررسی های انجام شده نشان داده اند که استرس بر روی حافظه تاثیر منفی می گذارد. با این حال استراتژی هایی برای یادگیری وجود دارد که با این تاثیرات مقابله می کنند. تحقیقات جدید نشان می دهند که تمرین و انجام برخی تست ها موثر هستند. کمی استرس برای حافظه خوب است و توضیح تکمیلی …

تمرینات بازیابی برای مقابله با استرس ادامه »