مصرف استامینوفن در دوران بارداری و ارتباط آن با اوتیسم و ADHD

استامینوفن یکی از معدود ضد دردهایی است که مصرف آن در دوران بارداری بی خطر به نظر می رسد. با این حال بررسی های جدید نشان داده اند که این ضد درد نیز ممکن است آنقدرها هم بی خطر نباشد. طی تحقیقات انجام شده بین مصرف استامینوفن در دوران بارداری و مشاهده علائم اوتیسم و …

مصرف استامینوفن در دوران بارداری و ارتباط آن با اوتیسم و ADHD ادامه »