مراقب آلودگی هوا باشید

آلودگی هوا ترکیبی است از مواد طبیعی و ساخته دست بشر در هوا که ما تنفس می کنیم. آلودگی هوا معمولا به دو گروه تقسیم می شود: آلودگی هوا در محیط باز و آلودگی هوا در محیط بسته. آلودگی هوا در محیط باز یعنی قرار گرفتن در معرض اتفاقاتی که در محیط خارج از ساختمان …

مراقب آلودگی هوا باشید ادامه »