چرا آرایش باعث تحسین آقایان و حسادت دیگر خانم ها می شود؟

محققان در یک تحقیق روانشناسی در دانشگاه استرلینگ دریافته اند که مردان فکر می کنند اعتبار خانم ها با ظاهر آراسته آنها افزایش می یابد، اما خانم های دیگر این نظر را در مورد ظاهر خود ندارند. این تحقیق اولین بررسی انجام شده در مورد دیدگاه متفاوت زنان و مردان در مورد ظاهرخانم هاست. دکتر …

چرا آرایش باعث تحسین آقایان و حسادت دیگر خانم ها می شود؟ ادامه »