صبح ها پس از بیدار شدن آب بنوشید تا سالم بمانید!

آیا می دانستید که نوشیدن آب بلافاصله پس از بیدار شدن در هنگام صبح دارای اثرات درمانی زیادی است (از تسکین درد گرفته تا بهبود آسم و حتی پیشگیری از سرطان)؟ این آب درمانی از طب باستان سرچشمه می گیرد. آیا آب درمانی می تواند بیماری را برطرف کند؟ مدت هاست که نوشیدن آب در …

صبح ها پس از بیدار شدن آب بنوشید تا سالم بمانید! ادامه »