چگونه اجتماعی تر و محبوب تر باشم؟

  آدم های محبوب چه شکلی اند؟ آیا همه شان لباس های یک رنگ می پوشند؟ آیا همه شان عقاید خاصی دارند؟ و آیا روش همه شان یکی است؟ در این نوشتار سعی می کنیم که با هم ویژگی های شخصیت محبوب را بررسی کنیم:         اولین نکته، داشتن اعتماد به نفس …

چگونه اجتماعی تر و محبوب تر باشم؟ ادامه »