تاثیرعامل آفت کش بر بیماران مبتلا به بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD)

کاربرد اصطلاح  سم پایریتروئید می تواند عبارت دلگرم کننده و مناسبی برای فنوتیپ  بیماری بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD) […]

تاثیرعامل آفت کش بر بیماران مبتلا به بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD) بیشتر بخوانید »