تاثیرعامل آفت کش بر بیماران مبتلا به بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD)

کاربرد اصطلاح  سم پایریتروئید می تواند عبارت دلگرم کننده و مناسبی برای فنوتیپ  بیماری بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD) باشد. مطالعات تکمیلی صورت گرفته بر روی خانواده موش ها و جوندگانی از این قبیل نشان داد که ارتباطی میان قرار گیری در معرض سم پایریتروئید و بروز علائم مرتبط با بیماری بیش فعالی و …

تاثیرعامل آفت کش بر بیماران مبتلا به بیش فعالی و کمبود توجه (ADHD) ادامه »