خشم و عصبانیت باعث خراب شدن مغز و جسم می شود

خشم و عصبانیت یک پاسخ نامناسب و نادرست به تهدیدها یا ترس های خارجی است. گاهی ممکن است به دلیل قضاوت های نادرست دیگران دچار عصبانیت شوید. به هرحال به هر دلیلی عصبانیت تاثیر بدی بر روی جسم و روح فرد عصبانی دارد. خشم مکرر باعث بروز بیماری های جسمی و روحی می شود. این …

خشم و عصبانیت باعث خراب شدن مغز و جسم می شود ادامه »