تاثیرات پیاده روی در طبیعت و محیط های آزاد بر مغز انسان

براساس مطالعات جدید در زمینه تاثیرات فیزیکی حضور در طبیعت بر مغز، پیاده روی در پارک موجب آرامش ذهن می شود، و در این روند، موجب تغییرات در عملکرد مغز انسان و بهبود سلامت روان او می گردد. بسیاری از ما در شهرهای بسیار بزرگ زندگی می کنیم و  نسبت به نسل های پیشین زمان …

تاثیرات پیاده روی در طبیعت و محیط های آزاد بر مغز انسان ادامه »