اهمیت خواب در زندگی ما انسان ها

چرا به خواب احتیاج داریم؟ افرادی که 4 ساعت در شبانه روز می خوابند، گاهی در مورد قدرت و استقامت خود بزرگ نمایی می کنند. اما بررسی های علمی اخیر نشان داده اند که کم خوابی باعث تغییرات بزرگی در بدن می شود و خطر بروز مشکلات جدی، مانند چاقی، بیماری های مختلف و حتی …

اهمیت خواب در زندگی ما انسان ها ادامه »