راهنمایی ها و اطلاعاتی در مورد اختلالات خواب

خواب احتمالا یکی از طبیعی ترین مواردی است که در زندگی ما وجود دارد، به ویژه اینکه به طور متوسط یک سوم زندگی خود را در خواب می گذرانیم، یعنی یک سوم زندگی خود را تا حدودی در یک دنیای دیگر می گذرانیم. با این حال، دنیای بیرون به طور فزاینده ای روی خواب ما …

راهنمایی ها و اطلاعاتی در مورد اختلالات خواب ادامه »