مصرف همزمان زولپیدم با دیگر داروها

پزشکان داروی زولپیدم  را برای درمان بی خوابی تجویز می کنند. ترکیب اصلی آمبئین به بیمارانی که در خوابیدن دچار مشکل هستند، کمک می کند وداروی آمبئین CR نیز برای افرادی که خواب آنها تداوم ندارد، موثر است. گرچه پزشکان تجویز داروهای جدیدتر از جمله آمبئین را سالم تر از داروهای قدیمی تر می دانند، …

مصرف همزمان زولپیدم با دیگر داروها ادامه »