کمک به بچه ها برای داشتن شغل تابستانی

یک کار تابستانی برای کودک و نوجوان گذشته از آموزش حس مسئولیت و مدیریت پول، تجربه ی یک کار واقعی و آماده شدن برای زندگی آینده را فراهم می کند. سعی کنید با یک برنا مه ی گام به گام به کودک خود برای یافتن شغل تابستانی کمک کنید: _ کودکان 1)  جستجو: نگاه کردن …

کمک به بچه ها برای داشتن شغل تابستانی ادامه »