از کدام گوش برای جواب دادن به موبایل استفاده می کنید؟

 تیم پزشکی آپولو  با توجه به تحقیقات خود اعلام کردند که برای جوابگویی به تلفن همراه از گوش چپ باید […]

از کدام گوش برای جواب دادن به موبایل استفاده می کنید؟ بیشتر بخوانید »