تنبیه فرزندان و چیزهایی که در موردش نمی دانید!

چطور می‌توانید کاری کنید که کودک یک ساله ی شما به دستگاه DVD نزدیک نشود؟  یا زمانی که کودک دبستانیتان از مدرسه به خانه می‌آید و کفش‌هایش را پرت می‌کند، چه باید بکنید؟ چطور می‌توانید فرزندتان را ملزم به احترام گذاشتن به قدرت و نفوذتان کنید؟ فرزندتان هر سنی که داشته باشد داشتن ثبات در …

تنبیه فرزندان و چیزهایی که در موردش نمی دانید! ادامه »