آیا شما هم افسرده اید؟!

    آیا شما در بیشتر اوقات احساس افسردگی می کنید؟ با جواب دادن به تست خودسنجی زیر پاسخی به این سوال خود دهید.   من کمی بیشتر از حد معمول احساس ناامیدی می کنم من به جای سرگرم شدن با دوستان ام، سعی می کنم از بودن با آن ها اجتناب کنم. من به …

آیا شما هم افسرده اید؟! ادامه »