علت و درمان اختلال بی قراری پا

  علت دقیق بی قراری پا در شب و یا در روز به طور کامل شناخته نشده است . اغلب موارد به طور مستقل از فرآیندهای بیماری دیگر رخ دهد. این مسلم است که این شرایط اغلب باعث بی خوابی میشود .   برخی تحقیقات نشان می دهند که  بی قراری خواب ممکن است توسط …

علت و درمان اختلال بی قراری پا ادامه »