شب ها دچار درد و سوزش و احساس بی قراری در پاها و بدنم می شوم!

سوال در مورد گزگز شبانه پاها شب ها دچار درد و سوزش و احساس بی قراری در پاها  و بدنم می شوم،که با حرکت دادن و تکون دادن پاها کمی بهتر می شود ولی دوباره بعد از چند لحظه باز می گردد! لطفا بگویید که باید پیش چه متخصصی برم و مشکلم چیه؟ جواب متخصص …

شب ها دچار درد و سوزش و احساس بی قراری در پاها و بدنم می شوم! ادامه »