بی خوابی منجر به تغییرات ژنتیکی میشود یا بلعکس؟

  خواب ناکافی منجر به طیف وسیعی از مشکلات خواب میشود از جمله : دیابت ، بیماری های قلبی – عروقی ، افسردگی ،عملکرد  ضعیف سیستم ایمنی و زوال شناختی . همه ما در مورد خطرات مرتبط با خواب آگاهی هایی داریم اما اینکه چرا بی خوابی و مشکلات مربوط به خواب چنین مشکلاتی را …

بی خوابی منجر به تغییرات ژنتیکی میشود یا بلعکس؟ ادامه »