بی خوابی روحی جسمی

بی خوابی سایکوفیزیولوژیک یا روحی جسمی یک نوع نسبتا شایع بیخوابی است.این اختلال خواب با شاخصه های زیر شناخته میشود: 1-اختلال خواب موقعیتی ( مثلاً بد خوابیدن در خانه و خوب خوابیدن در بیرون از منزل) 2-بیدار شدن مکرر از خواب در طول شب 3-هجوم افکار در هنگام رفتن به رختخواب برای افراد مبتلا به …

بی خوابی روحی جسمی ادامه »