عوامل موثر بر رشد روانی کودکان

  برخی والدین بر این باورند برای آرام شدن کودک نباید به گریه های او زیاد اهمیت داد و باید آنقدر به گریه های او بی توجه بود تا خود آرام شود. اما تحقیقات پژوهشگران نظری برخلاف این تصور و دیدگاه را ارائه می کند ، وقتی کودک گریه می کند و از سوی والدین …

عوامل موثر بر رشد روانی کودکان ادامه »