سلامت روان بی اهمیت تر از مانیکور

در جامعه ای که مردمانشان همه روانشناس خدادای اند اما… نگاه کردن به دعواهای خونین خیابانی، چاشنی خنده و هیجان شب نشینی شان است سر هر کوچه شان دوتا آرایشگاه و یک باشگاه بدنسازی است اما آمار اختلالات روانپزشکی شان حدود 1 نفر در هر 3 نفر است ماشین شان بهترین خودروی روز دنیاست ولی نمی دانند …

سلامت روان بی اهمیت تر از مانیکور ادامه »