بی اختیاری مدفوع

بی اختیاری مدفوع یا اسهال متناقص (انکوپرزیس)، دفع ناخواسته مدفوع در کودکانی است که در حال آموزش برای کنترل ادرار […]

بی اختیاری مدفوع بیشتر بخوانید »