بی اختیاری ادرار در زنان ، علت و روش های درمان آن

  بی اختیاری چیست؟ بی اختیاری ادرار و یا از دست دادن کنترل مثانه، یک مشکل خسته کننده برای میلیون ها افراد است که می تواند همه چیز درزندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد و در هر دوجنس زن و مرد اتفاق می افتد که البته در زنان شایع تر است. مطالعات نشان می …

بی اختیاری ادرار در زنان ، علت و روش های درمان آن ادامه »