بیوفیدبک و مدیریت اضطراب

بیوفیدبک و مدیریت اضطراب نگرانی، امری طبیعی است. در برخی  موارد، مانند رویداد ورزشی، داشتن کمی اضطراب می تواند مفید باشد. با این حال، بعضی از ما در نگرانی  روزانه غرق هستیم!!!! این نگرانی به حدی بزرگ می شود که در انجام فعالیتهای روزانه تداخل ایجاد می کند. داشتن اختلال اضطرابی، دشوار و خسته کننده است. این بیماریی …

بیوفیدبک و مدیریت اضطراب ادامه »