بیوفیدبک و ریلکسیشن

بیوفیدبک شامل یادگیری برای کاهش تنش عضلانی در سر و گردن یا تعدیل جریان خون می شود که معمولا با گرم کردن دست ها (یک روش غیر مستقیم اما آسان برای کاهش اضطراب) انجام می شود. در اکثر موارد بیوفیدبک با آموزش ریلکسیشن ترکیب می شود. در این روش تنفس آهسته با شکم، تمرکز بر …

بیوفیدبک و ریلکسیشن ادامه »